Odhad nemovitosti online a zdarma | ProdejToSam.cz

Ocenění nemovitosti online

Prodáváte nemovitost? Inzerujte bez RK s ProdejToSám.cz na 25 realitních inzertních webech, uzavřete objednávku na 3 měsíce a my vám vyhotovíme odhad ceny nemovitosti v hodnotě 4.000,-Kč pouze za 1.990,-Kč! Stanovíme tak tržní hodnotu nemovitosti, což je částka, za kterou může být nemovitost obchodována mezi zájemcem o koupi a vámi, a to k datu vyhotovení online odhadu. 

Víte, jak je například možné, že byt 2+1 v Mladé Boleslavi s užitnou plochou 54 m2, po rekonstrukci oken a bytového jádra má tržní hodnotu i o 750 tisíc Kč vyšší než byt ve zrekonstruovaném panelovém domě v Táboře? 

Rozdíl hodnoty bytů je v tomto případě dán cenou za m2, která se liší napříč lokalitami po celé České republice. A parametrů, které určují hodnotu nemovitosti, je mnohem více. 

Jak to funguje?

Online odhad hodnoty vaší nemovitosti zpracováváme na základě informací, které nám zadáte prostřednictvím vyplňovacího formuláře. Posudek je vyhotoven ve formátu PDF, jedná se o několikastránkový dokument obsahující údaje o nemovitosti a metodiku výpočtu dané hodnoty nemovitosti. Tento posudek tržní ceny vám zašleme v elektronické podobě.

Jaké parametry používáme pro výpočet ceny?

Při stanovení tržní hodnoty zvažujeme veškeré okolnosti a vlivy, jež cenu ovlivňují, přičemž je kladen důraz na 3 skupiny parametrů, které mají rozdílnou váhu (mají rozdílné koeficienty).

1. Aspekt regionu/okresu

Základem pro výpočet hodnoty nemovitosti je cena za m2 plochy v dané lokalitě. Základní lokalitní  jednotkou je okres. Pracujeme vždy s aktuálními daty a s pravidelně aktualizovanými informacemi zveřejňovanými Českým statistickým úřadem (ČSÚ). Roli zde hraje:

 • ekonomická situace v daném regionu, výše průměrných mezd v regionu,
 • přítomnost větších firem z řad zaměstnavatelů v regionu,
 • výše zaměstnanosti a nabídka pracovních míst,
 • poptávka po pronájmech a z toho plynoucí poptávka po koupi bytů na investici a další pronájem,
 • aktuální výstavba nových bytů. 
ZaČÍT INZEROVAT

Prodáváte nemovitost bez rk?

Nabídněte ji se službou ProdejToSám.cz na 25 nejnavštěvovanějších realitních inzertních webech a oslovte tisíce zájemců každý den.

2. Dispozice nemovitosti v obci

K tomuto aspektu řadíme:

 • velikost obce,
 • vzdálenost obce od okresního města,
 • atraktivitu obce (v atraktivní lokalitě například z hlediska přírody, turistiky apod.),
 • umístění nemovitosti v rámci dané obce.

3. Stav nemovitosti

Na tomto místě jde o hlavní kvalitativní parametry nemovitosti, jakými jsou stáří a stav posuzovaného objektu, konstrukční provedení objektu, rozsah případných rekonstrukcí realizovaných na nemovitosti, napojení nemovitosti na inženýrské sítě + další specifické parametry, jako např. celková užitná plocha v m2, které jsou společné pro konkrétní typy nemovitostí.

Byt 

Hlavní parametry + další parametry:

 • Je byt v cihlové, či panelové zástavbě?
 • Jedná se o osobní, či družstevní vlastnictví?
 • Je k němu k dispozici sklep?
 • Je u něj terasa?
 • Kam jsou orientována okna bytu?
 • V jakém podlaží se byt nachází?
 • Je k dispozici výtah?

Dům

Hlavní parametry + další parametry:

 • Jedná se o samostatný, či řadový dům?
 • Jakou část plochy domu zaujímá obytné podkroví?
 • Jak velká je plocha suterénních a sklepních prostor?
 • V jakém stavu jsou suterénní a podkrovní prostory?
 • Jsou na domě věcná břemena či závazky?
 • Jak velký pozemek se u domu nachází? Případně se posuzuje jeho další možné využití.
 • Kalkuluje se také, zda je nemovitost v atraktivní lokalitě například z hlediska přírody, turistiky apod.

 Komerční prostor

Hlavní parametry + stejné parametry jako u domů a k tomu:

 • Jaký je možný způsob využití prostor – obchod, kanceláře, sklady?
 • Jakým způsobem může docházet k temperování prostor (vytápění)?
 • Jaká je kvalita a provedení podlahových ploch z hlediska zátěže?
 • Jaké jsou možnosti využití prostor ve vztahu ke světlé výšce prostor?

 Pozemek

Hlavní parametry + další parametry:

 • Jaká je možná stavební využitelnost pozemku – k bydlení, ke komerci, ke smíšenému využití, k rekreačním účelům, k zemědělským účelům?
 • Je pozemek rovinatý? Případně se bere v úvahu jeho svažitost.
 • Jaké přípojky inženýrských sítí jsou k dispozici a jaké jsou jen v dosahu?
 • Jaké je okolí pozemku ve vztahu k přírodě, zemědělským stavbám, hluku a dalším aspektům?

VÝPOČET CENY za plnou cenu, NEBO ZA zvýhodněnou?

Při objednání inzerce přes službu ProdejToSám.cz na 3 měsíce vypracujeme cenový odhad hodnoty nemovitosti v hodnotě 4.000,-Kč pouze za 1.990,-Kč! 

Na co se často ptáte?

Potřebuji on-line odhad ceny své nemovitosti před prodejem a uzavřením kupní smlouvy?

Námi vyhotovený online odhad tržní ceny vaší nemovitosti můžete použít pro reálné a odpovídající stanovení požadované kupní ceny. Nespornou výhodou je i skutečnost, že budete mít při jednání s potencionálními zájemci o koupi nemovitosti v ruce relevantní dokument pojednávající právě o hodnotě vaší nemovitosti.

Stávající právní úprava již nevyžaduje po prodávajícím nutnost dokládat při podání daňového přiznání k dani z nabytí nemovitosti znalecký posudek (dříve tzv. daň z převodu nemovitosti). Tento dokument je možné nahradit vyplněním tzv. směrné hodnoty nemovitosti. To je pro vás dobrá zpráva, jelikož ušetříte určitý obnos za jeho vyhotovení.

Budou údaje o ceně mé nemovitosti někde zveřejněny?

Celý postup stanovení hodnoty vaší nemovitosti je zcela anonymní a nejsou při něm shromažďovány ani uchovávány žádné osobní údaje.

Jak často potřebuji online odhad ceny? Jak dlouho je odhad aktuální?

Na to, jakým směrem a jak hodně se tržní ceny mění, má samozřejmě vliv více faktorů. Jsou regiony, kde se ceny během posledních dvou let zvýšily i o 10-15 % ročně (např. Střední Čechy – Mladoboleslavsko), ale jsou i regiony, v nichž cena dlouhodobě stagnuje (např. Severní Čechy - Ústecko).

Odhad ceny nemovitosti, inzerce na více než 25 realitních server a právní poradenství při prodeji. Prodejte, nebo pronajměte svou nemovitost s ProdejToSám.

Začít inzerovat