Právní asistence pro prodej a pronájem nemovitostí | ProdejToSam.cz

a) koncepty právních smluv - zdarma

V rámci dokončené objednávky naší služby ProdejToSam.cz máte možnost ZDARMA si stáhnout vámi vybrané koncepty právní smluvní dokumentace k realizaci prodeje či pronájmu vaší nemovitosti. Zvolené koncepty smluvní dokumentace je vždy třeba upravit na váš konkrétní prodej/pronájem nemovitosti. Vzory uvedené právní dokumentace jsou obecného charakteru a nepostihují veškeré potřeby a požadavky daného realitního obchodu.

Dokumenty ke stažení

Pro možnost stáhnout níže uvedené dokumenty, je nutné zadat číslo Vaší objednávky
Číslo objednávky:
>
Předkupni smlouva - SBKS
Kupni smlouva - Byt
Kupni smlouva - Nemovitost
 • Více konceptů smluv
  Převod družstevniho bytu
  Finanční vypořádání družstevní byt
  Darovací smlouva
  Darovací smlouva se služebností
  Nájemní smlouva - RD
  Nájemní smlouva - nebyt
  Podnájemní smlouva - Byt
  Podnájemní smlouva - Nebyt
  Předávací protokol - prodej
  Předávací protokol - pronájem

 b) plnohodnotný právní servis

Nad rámec uvedených konceptů právní dokumentace vám můžeme nabídnout i standardní plnohodnotný právní servis zajištěný renomovanou spolupracující advokátní kanceláří JUDr. Drahomíry Janebové-Kubisové. Tento právní servis vám zaručí hladký průběh prodeje či pronájmu Vaší nemovitosti. Při prodeji, koupi i pronájmu nemovitosti potřebujete kvalitní právní servis, protože každá operace s nemovitostí přináší určitou míru rizika pro majitele i kupujícího a jedním z vašich prioritních zájmů by mělo být ošetření a eliminace těchto rizik.

Právní servis obsahuje:

 • zajištění podkladů nutných k vyhotovení potřebných smluv - příslušné listy vlastnictví, kontrola nabývacích titulů apod.,
 • vyhotovení potřebných smluv k realizaci prodeje nemovitosti, zpracovávané v tomto případě vždy na váš konkrétní obchodní případ, které zaručují oboustrannou právní vyváženost ve vztahu k oběma smluvním stranám - smlouva o budoucí kupní smlouvě, kupní smlouva, návrh na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí, smlouva o převodu členství a členských práv a povinností s členstvím spojených apod.,
 • vyhotovení Smlouvy o advokátní úschově potřebné k úschově finančních prostředků advokátem,
 • provedení advokátní úschovy vztahující se k danému obchodnímu případu, zajišťující bezproblémové a včasné uvolnění kupní ceny dle předem odsouhlasených podmínek, které obě smluvní strany dohodnou,

Neváhejte nás kontaktovat v případě jakýchkoli dotazů. Máte-li zájem o další informace, vyplňte nezávazně níže uvedený kontaktní formulář. Obratem se vám obratem ozveme.

Kontaktní formulář