Slovníček důležitých pojmů pro prodej nemovitosti | ProdejToSam.cz
Home |  Poradna, články | Slovníček důležitých pojmů pro prodej nemovitosti

Slovníček důležitých pojmů

Obchodování s nemovitostmi není žádná věda, kterou byste nemohli sami ovládnout. Abyste si ale byli jisti vším, co děláte, seznamte se s následujícími pojmy. Určitě se vám totiž budou hodit.

Advokátní úschova - úschova peněz u advokáta, kterou provádí kupující nemovitosti. Po převodu vlastnictví nemovitosti pak advokát vyplatí uložené peníze prodávajícímu.

Bezpodílové spoluvlastnictví manželů - majetek a závazky manželů vzniklé v době manželství kromě výjimek (dědictví, dary, restituce, věci osobní povahy, náhrada nemajetkové újmy aj.)

Byt v osobním vlastnictví - byt zapsaný v katastru nemovitostí, jehož vlastníkem je konkrétní osoba

Dražba - veřejný prodej, nemovitost (či jiná věc) připadá nejvyšší nabídce; nemovitosti se dražba týká například v případě exekuce

Družstevní byt - byt ve vlastnictví družstva, který tudíž není majetkem konkrétní osoby a ta si kupuje pouze podíl, resp. členství v družstvu; vzniká tak právo nájmu konkrétního bytu

Extravilán - nezastavěná část území obce

Home Staging - specifická úprava bytu, nejčastěji před inzerováním – cílem je zvýšení atraktivity pro možné zájemce, jeho součástí jsou specifická pravidla

Intravilán - zastavitelné území obce

Katastr nemovitostí - soubor údajů o nemovitostech v České republice, jejich popis, geometrické a polohové určení

Katastrální mapa - závazné státní mapové dílo s bodovými poli, polohopopisem a popisem nemovitostí evidovaných v katastru nemovitostí

Katastrální území - základní územní technická jednotka, je jedním z několika území obce, případně jediným územím

Kupní smlouva - smlouva mezi prodávajícím a kupujícím o koupi. U nemovitostí musí mít vždy písemnou formu a potřebné náležitosti.

List vlastnictví - veřejná listina prokazující existenci nemovitosti, způsob nabytí, práva a závazky s nemovitostí spojené

Odhad ceny nemovitostí - stanovení obvyklé ceny nemovitosti podle konkrétních měřítek (lokalita, rozloha, stav, vybavení aj.)

Podílové spoluvlastnictví - více vlastníků nemovitosti, přičemž každý z nich vlastní ideální podíl (neznamená to, že jedna místnost by byla pouze jednoho vlastníka a další pouze jiného)

Pohledávka - právo věřitele na plnění určitého závazku dlužníkem

Průkaz energetické náročnosti budovy - celková roční energie dodaná do budovy potřebná na vytápění, větrání, chlazení aj.

Předhypoteční úvěr - úvěr poskytovaný fyzickým osobám, které chtějí koupit nemovitost do osobního vlastnictví od družstva či parcelu od obce, privatizovat obecní byty nebo získat byt či dům v některém developerském projektu.

Realitní portál/server - webové stránky, na nichž můžete inzerovat nemovitosti

Refinancování hypotéky - splacení stávajícího úvěru novým, za výhodnějších podmínek

Smlouva o převodu - smlouva mezi převádějícím a nabyvatelem za účelem převodu

Smlouva o smlouvě budoucí kupní - závazek účastníků uzavřít v dohodnutém termínu kupní smlouvu

Soukromá inzerce - inzerce prostřednictvím realitních portálů

Věcné břemeno - omezení práva vlastníka nemovitosti ve prospěch někoho jiného

Zástavní právo - slouží k zajištění pohledávky pro případ, že dluh, který jí odpovídá, nebude včas splněn

Připadá vám to složité? Věřte, že není. Každý svou nemovitost zvládne prodat a pronajmout sám. Advokátní pomoc a vzory kupních smluv u nás navíc získáte zdarma při objednávce inzerce. 

zAČÍT INZEROVAT

Prodáváte nemovitost bez rk?

Nabídněte ji se službou ProdejToSám.cz na 25 nejnavštěvovanějších realitních inzertních webech a oslovte tisíce zájemců každý den. Při objednávce na 3 měsíce využijte slevy v celkové hodnotě 1.500,-Kč.


Další články

Chystáte se pronajímat byt, protože jste se přestěhovali do domu a rádi byste, aby vám obyvatel bytu „přispěl na hypotéku“? Nebo jste nečekaně přišli k bytu například dědictvím a zvažujete, zda ho prodat či pronajmout?
Předání bytu, poskytnutí nezbytných služeb nebo chov zvířat. Seznam práv a povinností, které musí nájemce a pronajimatel ve věci pronájmu plnit.
Prodej nebo pronájem nemovitosti vám ušetří spoustu peněz. Na druhou stranu se ale musíte spolehnout jen sami na sebe a na vybrané pomocníky, jako je advokát nebo někdo, kdo rozšíří váš inzerát. Vyhněte se při tom těm nejčastějším chybám!