Prodej nemovitosti s věcným břemenem – díl první | ProdejToSam.cz
Home |  Poradna, články | Prodej nemovitosti s věcným břemenem – díl první

Prodej nemovitosti s věcným břemenem – díl první

Věcné břemeno je, stejně jako například exekuce, zatížení hypotékou nebo spoluvlastnictví, komplikací při prodeji nemovitosti. To však neznamená, že by taková nemovitost byla neprodejná. Připravte se, aby prodej proběhl snadno! 

V prvé řadě počítejte s tím, že jakmile se zájemce o nemovitost dozví, že se k ní váže věcné břemeno, bude se snažit tlačit cenu dolů tak, že vám z toho půjde hlava kolem. Nenechte ale jeho naléháním udolat, abyste dům neprodali zbytečně levně a nakonec nelitovali.

Co je věcné břemeno a v čem je problém

Podle Nového občanského zákoníku je věcné břemeno jako věcné právo k cizí věci a toto právo omezuje vlastníka věci ve prospěch někoho jiného. Z věcného břemena, lépe řečeno z jeho existence, může vzniknout konkrétní povinnost opakujícího se či stálého charakteru:

Pasivní povinnost – vlastník se musí něčeho zdržet či něco strpět. Tato povinnost vzniká u tzv. služebností, jde například o právo jízdy přes cizí pozemek.

Aktivní povinnost – při této povinnosti musí vlastník pozemku něco aktivně vykonávat. Vzniká u tzv. reálných břemen, jde například o poskytnutí konkrétních služeb.

Služebnosti a reálná břemena: co si pod těmito pojmy představit?

Služebnosti, k nimž se váže pasivní povinnost, dále rozdělujeme na služebnosti pozemkové a osobní. K pozemkové služebnosti patří například využívání inženýrských sítí na vašem pozemku cizí osobou, služebnost průhonu, stezky nebo cesty – to znamená, že se po vašem pozemku mohou pohybovat pěší nebo motorová vozidla, případně je možné využívat konkrétní úsek vašeho pozemku jako průhon pro zvířata.

Možná vás zajímá: Jak na prodej a pronájem nemovitosti ve spoluvlastnictví

osobní služebnosti pak řadíme užívací a požívací právo (užívání věci na vašem pozemku cizí osobou a právo brát si z předmětné věci plody a výnosy) a dále služebnost bytu – zde jde často o klasické dožití cizí osoby v části nemovitosti, přičemž vlastník nemovitosti je oprávněn nakládat s nemovitostí s výjimkou části, v níž cizí osoba žije.

Ze služebnosti se lze vyvázat ustanovením o zániku závazku nebo zanikne tehdy, neplní-li předmětná věc svou službu. Pokud je věcné břemeno až neúnosné, může za něj vlastník nemovitosti žádat kompenzaci.

Reálná břemena, k nimž se váže aktivní povinnost, představují například stálé poskytování vody ze studny, možnost získání části úrody cizí osobou a jiné. Při neplnění těchto povinností lze vlastníka pozemku sankcionovat, případně uvalit exekuci. Zánik reálných břemen je stejný jako u služebností.

Ve druhém díle článku o nemovitostech s věcným břemenem se dozvíte, jak takovou nemovitost prodat a co můžete udělat pro to, aby prodej vynesl co nejvíce peněz.

zAČÍT INZEROVAT

Prodáváte nemovitost bez rk?

Nabídněte ji se službou ProdejToSám.cz na 25 nejnavštěvovanějších realitních inzertních webech a oslovte tisíce zájemců každý den. Při objednávce na 3 měsíce využijte slevy v celkové hodnotě 1.500,-Kč.


Další články

Chystáte se pronajímat byt, protože jste se přestěhovali do domu a rádi byste, aby vám obyvatel bytu „přispěl na hypotéku“? Nebo jste nečekaně přišli k bytu například dědictvím a zvažujete, zda ho prodat či pronajmout?
Předání bytu, poskytnutí nezbytných služeb nebo chov zvířat. Seznam práv a povinností, které musí nájemce a pronajimatel ve věci pronájmu plnit.
Prodej nebo pronájem nemovitosti vám ušetří spoustu peněz. Na druhou stranu se ale musíte spolehnout jen sami na sebe a na vybrané pomocníky, jako je advokát nebo někdo, kdo rozšíří váš inzerát. Vyhněte se při tom těm nejčastějším chybám!